7. augusta 2014

Dvojica tutoriáloviek

Pre aktualizáciu Arma Help-u, v ktorom sa nachádzajú aj dva editačné tutoriály pre multiplayer, som opäť pripravil aj dve ukážkové misie.

Prvou je MP misia typu DEFEND pre piatich hráčov, alebo minimálne jednoho hráča a 4 AI.
Jej názov je DROP ZONE a ako inak, skupinka hráčov má za úlohu brániť určené územie práve okolo miesta výsadku proti blížiacim sa nepriateľským jednotkám (z rôznych smerov).
A práve nad týmto miestom výsadku sa hráči respawnujú na padákoch.

Táto misia ukazuje možnosť, ako efektne modifikovať klasický respawn na zemi.


Steam link: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=294042595

Druhou ukážkovou misiou je už komplexnejšia a aj plochou rozsiahlejšia MP misia typu COOP, opäť pre maximálne piatich, resp. minimálne jednoho samostatného hráča, čo by sa v podstate dalo preklasifikovať aj ako SP.
Jej názov je SUPERMARKET a jej úlohou je oboznámiť dizajnérov misií s tým ako sa tvoria dialógové okná v hre, ako pracovať s jednotlivými prvkami v týchto dialógoch a všetky tie serepetičky okolo.
Hráč má v misii vyčistiť určené sektory ktoré ovládajú povstalci FIA, pričom za eliminované jednotky získava body (skóre).
A práve za tieto body si potom na určenom mieste - SUPERMARKET - môže nakúpiť rôzne typy a počty AI, ktoré mu potom pomôžu s elimináciou väčších skupín AI.

Celý SUPERMARKET je potom založený ako inak na princípe dialógového okna.


Steam link: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=295289744

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára