18. júna 2014

Arma 3 Launcher

Jednoduchý launcher pre Arma3, ktorý obsahuje všetky užitočné a reálne využiteľné parametre.


Featurky:
- balík obsahuje dve verzie launchera
- čierny: Black Sqre
- kamuflovaný: Camo Ptrn
- launcher obsahuje najčastejšie používané parametre
- súčasťou je debug okienko, kde je vidieť aktuálne vybraná/naklikaná konfigurácia
- možnosť priameho pripojenia na dedikovaný server
- možnosť zavrieť launcher po spustení hry s nastavenými parametrami
- preddefinovaný zoznam Modov je ukladdaný v samostatnom konfiguračnom súbore
- nastavenia launchera sú ukladané v samostatnom konfiguračnom súbore

17. júna 2014

Arma 3 Launcher - WIP T+14

Dnes 17.06.2014 a T+14

Popísané sú tool tipy a zdrojáky sú kompletne okomentované.

Zostáva:
- ikonka launchera

... a prípadne doplnenie funkcionality na zmenu grafického kabátika launcheru, alebo releasnem dve verzie - čierny a maskáčový.


10. júna 2014

Arma Help Launcher (UPDATE) 1.4

ver.: 1.4 (10062014)

Táto malá aplikácia slúži na jednoduché a okamžité spúšťanie Arma Helpu SK/CZ.


Inštalácia:
Obsah ZIP archívu rozbaľte do adresára kde sa nachádza samotný Arma Help.
Napr.: C:\Program Files (x86)\Arma Help\

V adresári musíte mať (minimálne) tieto súbory:
  • ArmA_Help_SK-CZ.chm (samotný Arma Help)
  • Arma_Help_Launcher.exe (aplikácia pre jednoduché spúšťanie Arma Helpu)
  • Arma_Help_Launcher.ini (konfiguračný súbor aplikácie)
Spustenie:
Aplikáciu spustíte dvojklikom na ikonu aplikácie Arma_Help_Launcher.exe

Poznámka:
Pre správny chod aplikácie je vyžadovaný NET v4.0

Nastavenie:
Po spustení aplikácie je možné dodatočne zmeniť jej defaultné nastavenia.
Kliknite pravým myšítkom na aplikáciu, na čo sa zobrazí ďalšie malé okno s dostupnými nastaveniami.
Vyberte/nastavte všetko potrebné a následne na to kliknite na tlačítko "Uložiť nastavenia".
Okno s nastaveniami zavrite kliknutím na "X" v pravom hornom rohu okna.
Uložené zmenené nastavenia sa prejavia až po opätovnom reštarte launchera.

Changelog:
ver.: 1.0
- prvé verejné vydanie aplikácie
- možnosť nastavenia akcie po spustení Arma Helpu
- možnosť nastavenia vlastnosti "Vždy navrchu"
- možnosť nastavenia východzej pozície aplikácie

ver.: 1.1
- všetky doterajšie funkcie zostávajú zachované
- pridaný informatívny nápis o aktulálnej verzii aplikácie (okno nastavení)
- pridaná funkcia: možnosť nastavenia priehľadnosti hlavného okna aplikácie

ver.: 1.2
- druhé verejné vydanie aplikácie
- všetky doterajšie funkcie zostávajú zachované
- pridaná funkcia: možnosť nastavenia spustiť aplikáciu automaticky po štarte Windows

ver.: 1.3
- tretie verejné vydanie aplikácie
- všetky doterajšie funkcie zostávajú zachované
- upravená vlastnosť: ak je priehľadnosť väčšia ako 0%, po prechode kurzora nad spúšťaciu ikonu sa priehľadnosť dočasne nastavuje na 0% a vice versa
- upravená vlastnosť: po uložení konfigurácie sa okno nastavenia automaticky zavrie tzn. nieje ho nutné zatvárať manuálne cez "X"
- pridaná možnosť zmeny ikony zástupcu na ploche (výber zo 7 typov)

ver.: 1.4
- štvrté verejné vydanie aplikácie
- väčšina doterajších funkcií zostáva zachované
- odstránená možnosť zmeny ikony zástupcu na ploche (na výber je iba jedna defaultná ikona)
- pridaná funkcia: s okienkom aplikácie je možné voľne pohybovať po ploche a to za pomoci kliknutia a podržania pravého myšítka

Download:
http://www.moddb.com/members/emsi/downloads/arma-help-launcher

9. júna 2014

Arma 3 Launcher - WIP T+6

Dnes 09.06.2014 a T+6

Funguje:
- v podstate všetko čo bolo plánované

Zostáva:
- popísať tool tipy
- ikonka launchera
- prípadné drobné serepetičky

... ale hlavne dôsledné okomentovanie zdrojákov :)


6. júna 2014

Arma 3 Launcher - WIP T+3

Dnes 06.06.2014 a T+3

Funguje:
- pridávanie a odoberanie Modov z debug/launch okienka
- možnosť povoliť resp. zakázať podporu Modov
- kombinácia Modov (za pomoci checkboxíkov)

Launcher je v podstate hotový a Ready-to-test.
Grafická stránka, ikonka, integrované tool tipy a ostatné serepetičky sa doriešia nakoniec.


5. júna 2014

Arma 3 Launcher - WIP T+2

Dnes 05.06.2014 a T+2

Funguje:
- manuálne načítanie konfigurácie launcheru
- spúšťanie *.exe súboru s vybranými parametrami
- pridávanie Modov do zoznamu
- uloženie pridaných Modov do konfiguračného súboru
- načítanie uložených Modov z konfiguračného súboru
- pohyb s launcherom po obrazovke pri chytení jeho tela
- ďalších pár varovných a informačných hlášok


4. júna 2014

Arma 3 Launcher - WIP T+1

Dnes 04.06.2014 a T+1

Funguje:
- rôzne blbosti v závislosti na vybraných parametroch
- ukladanie a načítavanie vybraných parametrov do konfiguračného súboru
- lokalizácia *.exe súboru (a uloženie/načítanie cesty k nemu)
- pár varovných a informačných hlášok


3. júna 2014

Arma 3 Launcher - úvodom

Nutnosť mať spustený Steam pri spúšťaní Arma 3 a nemožnosť si zmysluplne nakonfigurovať parametre pri spustení hry ma už neskutočne vytáča, nehľadiac na to že sa ešte aj tento phishing/malware softvér každú chvíľu aktualizuje, pričom zmenu v aplikácii v podstate nevidíte.
A tak sa radšej vraciam späť ku klasickému launcheru.

Dnes 03.06.2014 je deň T-0.
Uvidíme kedy sa dopracujem k finálnemu produktu.